Проектування прес-форм для виготовлення деталей

Проектування та виготовлення прес-форм із дотриманням необхідної точності майбутніх деталей – складний процес, що вимагає звернення до спеціалізованої компанії.

Навіщо потрібна прес-форма?

Прес форми для лиття під тиском застосовують для виготовлення продукції складної конфігурації з полімерів, металу, гуми та інших матеріалів у серійному чи масовому виробництві.

Найважливіший етап технологічного процесу виготовлення прес форм – проектування. Для уніфікації на етапі розробки проекту передбачають застосування універсальних блоків, зокрема, при дрібносерійному чи неспеціалізованому виробництві.

Стадії проектування прес-форми

 1. Розробка креслень та створення тривимірної моделі.
 2. Оптимізація розташування деталей у оснащенні.
 3. Розробка конструкції літникової системи – гарячеканальної або холодноканальної.
 4. Підготовка повного комплекту документації на прес форму (інструкції з експлуатації та роботи, 3D моделі та креслення).

Перевага гарячеканальної системи – відсутність літників, що випадають за кожного циклу разом із готовим виробом. Недоліками є дорожнеча та складність обслуговування. Холодноканальна система надійна, проста в експлуатації, але є недоліки: затверділі литники та збільшений час циклу.

Порядок конструктивно-технологічних розрахунків прес-форм для лиття під тиском

Проект містить такі розрахунки:

 • Зусиль (притиску форми, пресування, знімання деталі);
 • Розмірів та кількості камер;
 • Системи литників;
 • Кількості гнізд (місць);
 • Втулок та напрямних колонок;
 • Розміру пристроїв, що застосовуються для рознімання форми;
 • Об’єму та таблетування завантажувальних камер;
 • Розмірів матриці, пуансону, знаків та перерізу литників.
створення прес-форм
прес-форми на замовлення
виготовлення прес-форми

ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЕС-ФОРМИ

Конструкція форми залежить від властивостей матеріалу, виду виробу, обсягу виробництва. При прямому пресуванні завантажувальна камера ніби продовжує порожнину, що формує нижню частину деталі.

Матеріал, що завантажується в матрицю, нагрівається до стану потрібної в’язкості і ущільнюється пуансоном. Повне змикання прес форми відбувається при остаточному формуванні виробу. Перевагою є висока продуктивність.

Відмінною рисою литтєвого пресування є повністю зімкнена прес форма перед упорскуванням матеріалу, що надходить з камери завантаження формує порожнину через литники. Застосування технологічного оснащення дає можливість одержання виробів складної форми з високою точністю, що не потребують зачищення облої.

Види прес форм

Види прес форм ливарного пресування: із завантажувальною камерою (робота на пресі без завантажувальної камери), без завантажувальної камери (робота на ливарній машині).

За типом експлуатації форми бувають знімними (витяг готового виробу зі зніманням форми) і стаціонарними. Знімні форми застосовуються рідко (виготовлення виробів невеликою партією), оскільки малопродуктивні. У стаціонарних формах вилучення виробів здійснюється за допомогою штовхачів.

За кількістю одночасно формуються деталей форми поділяють: багатомісні та одномісні. Застосування багатомісних форм знижує собівартість готового виробу та збільшує продуктивність.

За розташуванням площини рознімання форми ділять: з горизонтальним або вертикальним роз’ємом.

Вимоги до виготовлення прес-форм

 • канали для охолодження або нагрівання рідиною повинні бути циліндричної форми, прямими з поворотом під кутом 90 градусів;
 • пристрій для видалення виливки розташовують із боку частини форми, що має найбільшу кількість виступів. Поверхня роз’єму призначається з урахуванням усадки матеріалу, внаслідок якої виливок облягає стрижні та виступаючі частини, відходячи від стінок;
 • постійне закріплення стрижнів або максимальне скорочення кількості відокремлених частин. Збільшення кількості знімних деталей веде до зменшення точності виготовлення виливки;
 • при відливанні виробів із пластмас слід враховувати знос формотворних деталей. Розмір хромованих знаків зменшується, а частин, що охоплюють, збільшується. Отримані вироби, що сполучаються (наприклад, корпус і кришка) не будуть входити один в одного з необхідним зазором;
 • облік ливарного усадження деталей, коливання розмірів при перепадах температури;
 • для створення в камері розрахункового тиску необхідний надлишок матеріалу, так як відбувається витікання через проміжок між пунсоном і матрицею в облий. Потрібно передбачати зазор між пуансоном та матрицею від 0,3 мм для дрібних та до 0,6 мм для великих (до 1000 мм) деталей.
проектування прес-форми
прес-форма на замовлення
прес-форма під виготовлення деталей

Де замовити прес-форму?

Проектування та виготовлення прес-форміз дотриманням необхідної точності майбутніх деталей – складний процес, що вимагає звернення до спеціалізованої компанії.

Наша компанія володіє кваліфікованим персоналом, що успішно працює в цій галузі, та високотехнологічним обладнанням, що дозволяє вирішувати складні технічні завдання. Ви можете звернутися до нашого підрозділу в Києві або Харкові та зробити замовлення на необхідний вид роботи.

Замовник надає креслення або зразок виробу та технічні вимоги до продукції (імовірний матеріал, обсяг виробництва, умови експлуатації). Наші спеціалісти виконають замовлення у договірні терміни з необхідною якістю.

Зв’язатися з нами:

hello@klona.ua

+380443388802

+447445536631